Oferta

 • Kategoria A

 • Kategoria A1

 • Kategoria A2

 • I. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy podlega szkoleniu, które obejmuje:

  1. szkolenie podstawowe – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego, w zakresie określonej kategorii prawa jazdy;
  2. szkolenie uzupełniające – przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej.

  II. Szkolenie:

  1. podstawowe przeprowadza się zgodnie z programem szkolenia kandydatów na kierowców określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
  2. uzupełniające – przeprowadza się w zakresie ustalonym przez osobę szkoloną i kierownika ośrodka szkolenia kierowców.

  III. Nie wymaga się ukończenia szkolenia podstawowego od osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii:

  1. B lub B1 – jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii C lub D;
  2. B – jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii B z ograniczeniem do prowadzenia tylko pojazdów z automatyczną skrzynią biegów.

  IV. Szkolenie podstawowe lub dodatkowe może rozpocząć osoba, która posiada:

  1. wymagany przepisami ustawy wiek;
  2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  3. pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończyła 18 lat;
  4. zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B albo prawo jazdy kategorii B – jeżeli zakres szkolenia obejmuje prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1;
  5. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1 albo prawo jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1 – jeżeli zakres szkolenia obejmuje odpowiednio prawo jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E.

  V. Szkolenie uzupełniające może rozpocząć osoba, która posiada wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego i nie przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub go nie zdała.

 • Szkolenie uzupełniające może rozpocząć osoba, która posiada wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego lub dodatkowego i nie przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub go nie zdała.

Materiały szkoleniowe

zapoznaj się z obowiązującymi aktami prawnymi.
Poniżej znajdziesz odnośniki z możliwością ściągnięcia w formacie PDF.

banery_top_04

1. Ustawa prawo o ruchu drogowym – ściągnij [pdf]
2. Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych – ściągnij [pdf]
3. Ustawa o kierujących pojazdami – ściągnij [pdf]
4. Szkolenie – ściągnij [pdf]
5. Egzaminowanie – ściągnij [pdf]
6. Punkty karne – ściągnij [pdf]